Huurvoorwaarden

Huren bij Dico Volksspelen Nuth moet voor beide partijen naar tevredenheid gebeuren. Praat gerust hierover met ons. Wij doen ons best om aan uw wensen tegemoet te komen.

Algemeen

De spelmaterialen zijn eigendom van Dico Volksspelen Nuth. Om in aanmerking te komen voor materialen uit onze collectie dient men een huurbedrag te betalen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Dico Volksspelen Nuth.

Reserveren / Annuleren

Bij het afhalen van de materialen dient de huurder een handtekening te plaatsen op het huurcontract en zich te legitimeren. Hiermee wordt te kennen gegeven dat de huurder volledig op de hoogte is van de uitleenvoorwaarden en hiermee instemt. In geval van annulering binnen 3 dagen voor afhaaldatum dient 100% betaald te worden. In geval van annulering tot 3 dagen voor de afhaaldatum, wordt 50% in rekening gebracht. De huurder dient bij het afhalen van de spelen contant te betalen.

Tarieven

Huurprijs is zoals vermeld in de prijslijst, per spel, per dag. Voor meerdere dagen, kan de hoogte van het bedrag worden aangepast.

Afhalen / Terugbrengen*

De huurder dient 2 dagen vooraf contact op te nemen, voor de te bepalen tijd voor het afhalen van de spelen. De huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren. De huurder verzorgt zelf het transport van de spelen. Het in- en uitladen van de spelen dient door de huurder te geschieden. Bij het niet afhalen van de spelen op de afgesproken dag en tijd, vervalt het recht op de spelen. Bij het te laat of niet op het afgesproken tijdstip terugbrengen van de spelen betaalt u een boetebedrag van 50% per dag van de totale huurprijs.

Spelen

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde spelen. Ze dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin men ze heeft ontvangen. Beschadigd en/of verloren geraakt spelmateriaal dient tegen nieuwwaarde/reparatiekosten te worden vergoed. Het dient schoon ingeleverd te worden, indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten á € 20,- per uur in rekening gebracht. De spelen mogen niet aan derden worden uitgeleend.

Aansprakelijkheid

Dico Volksspelen Nuth ervaart geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel ontstane ongevallen en dergelijke, welke kunnen voortvloeien uit het gebruik van de spelen.

* (niet van toepassing indien de spelen worden bezorgd / opgehaald door Dico Volksspelen Nuth)